DAP-Audio Mini Lite XLR Gooseneck lamp with White COB